189 Kč

Stěžejní autoři

Stěžejní interpreti

Různí interpreti

Bible - Starý zákon

CD 1

Starý zákon
1.
Stvoření 03:49 pouze v albu
2.
Zahrada Eden 03:33 pouze v albu
3.
Kain a Ábel 02:22 pouze v albu
4.
Noe a jeho archa 02:40 pouze v albu
5.
Potopa 03:16 pouze v albu
6.
Babylónská věž 02:44 pouze v albu
7.
Abramovo putování 03:49 pouze v albu
8.
Abram, Sáraj a Hagar 05:06 pouze v albu
9.
Sodoma a Gomora 04:53 pouze v albu
10.
Abrahamovi dva synové 02:19 pouze v albu
11.
Obětování Izáka 02:07 pouze v albu
12.
Izák a Rebeka 02:24 pouze v albu
  • Nahrávka dokončena: 1999
  • Místo nahrání: Studio Lyra Pragensis a MI 91
  • (p) 2005 KOKAY s.r.o.
  • Žánr: Mluvené slovo

Participující umělci

13.
Ezau a Jákob 04:01 pouze v albu
14.
Jákob a Ráchel 01:59 pouze v albu
15.
Jákob se žení 02:36 pouze v albu
16.
Jákobův návrat 02:33 pouze v albu
17.
Josefovy sny 02:39 pouze v albu
18.
Josef v otroctví 02:24 pouze v albu
19.
Faraónovy sny 02:13 pouze v albu
20.
Josef nejvyšším správcem 02:33 pouze v albu
21.
Benjamín a stříbrný pohár 03:10 pouze v albu
22.
Mojžíš v rákosí 02:35 pouze v albu
23.
Mojžíš je povolán Bohem 04:06 pouze v albu
24.
Mojžíš varuje faraóna 02:46 pouze v albu
25.
Egyptské rány 04:19 pouze v albu
26.
Desátá rána 02:32 pouze v albu

CD 2

Starý zákon
1.
Přechod přes Rákosové moře 04:28 pouze v albu
2.
Bůh ochraňuje Izraelce 02:23 pouze v albu
3.
Mojžíš dostává boží zákony 02:11 pouze v albu
4.
Zlaté tele 03:18 pouze v albu
5.
Zaslíbená země 02:45 pouze v albu
6.
Racheb a zvědové 01:16 pouze v albu
7.
Bitva o Jericho 03:27 pouze v albu
8.
Samson a lev 03:39 pouze v albu
9.
Samson a Delíla 02:58 pouze v albu
10.
Samson v chrámu 01:44 pouze v albu
11.
Samuel je povolán sloužit Bohu 02:58 pouze v albu
12.
Saul, první král Izraelců 03:05 pouze v albu
13.
Saulův pád 02:40 pouze v albu
14.
Bůh si vyvoluje Davida 02:18 pouze v albu
15.
David a Goliáš 02:50 pouze v albu
16.
Saul se obrací proti Davidovi 02:42 pouze v albu
17.
Psanec David 02:39 pouze v albu
18.
Saulova smrt 02:57 pouze v albu
19.
Ať žije král 01:53 pouze v albu
20.
Moudrost krále Šalomouna 02:54 pouze v albu
21.
Šalomounův chrám 01:36 pouze v albu
22.
Elijáš v poušti 02:29 pouze v albu
23.
Izraelci se obracejí proti Bohu 02:51 pouze v albu
24.
Elijášova poslední cesta 02:05 pouze v albu
25.
Jeremjáš a hrnčířský kruh 03:23 pouze v albu
26.
Izraelci v zajetí 02:28 pouze v albu
27.
Zlatá socha 04:49 pouze v albu
28.
Belšasarova hostina 01:22 pouze v albu
29.
Daniel v jámě lvové 02:22 pouze v albu

Podobné tituly

Informace o albu

Biblické příběhy v populární audio formě, přístupné nejširším posluchačským vrstvám! Znalost Bible patří k všeobecnému vzdělání a tento titul nabízí možnost, jak se v podání populárních hereckých představitelů seznámit v přístupné slovesné formě s knihou knih. 55 Biblických příběhů na 2 CD ze "STARÉHO ZÁKONA" vyprávějí: Radovan Lukavský, Ondřej Vetchý, Libuše Šafránková, Ladislav Mrkvička a Jan Potměšil.

Doprovodné materiály

Zadní strana obalu CD - Bible - Starý zákon

Zadní strana CD obalu k albu Bible - Starý zákon ve formátu PDF. Pokud si toto album vypálíte jako Audio CD, můžete tento dokument vytisknout a vložit do zadní strany krabičky.

Digitální booklet (A4) - Bible - Starý zákon

Digitální booklet k albu Bible - Starý zákon ve formátu PDF o velikosti A4. Obsahuje podrobné informace o albu a jednotlivých skladbách, včetně seznamu participujících umělců, přesného data a místa nahrání pro každou ze skladeb.

Pro možnost stažení doprovodných mateiálů je nutné mít zakoupenu minimálně jednu skladbu z tohoto alba.

Diskuze k albu